Shet.

Hindi ako mapakali.

What is wrong with me bakit wala akong mapagbuhusan ng pagmamahal?

HAHAHA. Di nga, I feel like I have so much love to give, at nasasayang lang dahil walang nakikinabang. I am so ready to love. 

Tapos feeling lang pala eh no, pag andun na magk-quit na agad. :))

Pero hindi. I'll give it my all this time. No holding back.


Posted by chronicwind on May 6, 2014 at 10:13 PM | 2 caught a feather
Login to your account to post comment

You are not logged into your Tabulas account. Please login.

Comment posted on May 8th, 2014 at 05:28 PM
Wahaha go lang :))
Comment posted on May 6th, 2014 at 11:30 PM
pwede pa-share??

Hahaha!