Yehey!!! Birthday ko nanaman!! Ang tanda ko na, pero walang nagyayari!! Kasi wala naman akong ginagawa!! Yeeyy!! Cheers!!!

Posted by chronicwind on July 3, 2017 at 08:39 PM | 1 caught a feather
Login to your account to post comment

You are not logged into your Tabulas account. Please login.

Comment posted on July 8th, 2017 at 09:14 AM
Lol. Happy belated birthday! Ironic, ang wind laging gumagalaw :p