Gusto kitang tanungin kung kamusta ka na, pero itatanong mo rin kung kamusta na ako kaya wag nalang dahil wala akong masasagot na matino.

 

Posted by chronicwind on September 13, 2011 at 03:21 AM | catch a feather
Login to your account to post comment

You are not logged into your Tabulas account. Please login.