Hindi ako mapakali! Gusto kong umalis, lumayo, wag bumalik ng isang taon.

 

 

Ayusin ang buhay ko, ganyan. Hanggang sa handa na ko. Hanggang sa handa na kong maging isang taong karapat-dapat sa buhay kong ito.

Currently feeling: Sorry, bat kasi ang fail ko :|
Posted by chronicwind on October 6, 2011 at 11:26 PM | catch a feather
Login to your account to post comment

You are not logged into your Tabulas account. Please login.