shet ayoko na ata magkaanak kasi paano pag lumaki na gawd i cannot stand teenage drabble 

... also ayoko magpalaki ng anak sa ganitong state of the nation :(  

Posted by chronicwind on May 25, 2017 at 03:57 PM | 1 caught a feather
Login to your account to post comment

You are not logged into your Tabulas account. Please login.

Comment posted on May 26th, 2017 at 06:05 PM
Yan din ang inaalala ko, paano palalakihin ang mga junakis ko.
Pano ko sila tuturuang magtiwala sa kapwa kung ako walang tiwala sa halos lahat ng tao.