Naiinis ako pag hindi niya ko kayang isupport emotionally, pero ayan ngayong siya yung nangangailangan, ayaw ko pala siyang isupport

Posted by chronicwind on March 27, 2020 at 02:59 PM | catch a feather
Login to your account to post comment

You are not logged into your Tabulas account. Please login.